Yazılım Lisans Yönetimi Nedir?

Yazılım Lisans Yönetimi Nedir?

Kurumlarda ki yazılım yaşam döngüsünde lisans varlıklarının maliyetlerinin ve aynı zamanda kullanımlarının da optimize edilmesini sağlayan yönetim süreçlerine yazılım lisans yönetimi adı verilmektedir. Bu sistemler ile yazılım maliyetlerinin azaltılması, operasyonel süreçlerin de optimize edilmesi, yetkisiz yazılım kurumlarına engel olunması ve buna göre de lisanslar ile yazılım kurumlarının sözleşmeler çerçevesinde her zaman için bir uyum içerisinde olmasını sağlamaktadır.

Yazılım Lisans Yönetiminde Şirketlerin Riskleri Neler Olmaktadır?

Genellikle kurum varlıklarında lisans varlıklarının her zaman önemli bir yere sahip olmaktadır. Yazılım lisans yönetimi alanlarında varlıkların yanlış olarak yönetilmesi sözleşme ve uyum riskli, finansal risk, bilgi güvenlikleri, operasyonel risk ve bilgi teknolojileri yönetsel olan riskler ve lisans sözleşmelerinde ki karmaşık yapılar sebebi ile meydana gelecek olan sözleşme ve uyum riskleri yazılım üreticisi firmaların lisans denetimleri ile artış göstermektedir. Buna göre uyum risklerinden dolayı da meydana gelecek olan cezai yaptırımların doğuracağı finansal kayıplar ile beraber kurumlarda da yanlış teknolojilerin seçilmesi ve lisanslandırma metotlarının kullanımları ile kurumun mali kayıpları artacaktır. Kurumlarda ki kişiler tarafından yetkisiz olan yüklemelerin yapılması durumunda lisanssız olan ürünlerin kullanımı bilgi açıklarına sebep olmaktadır ve mutlaka dikkat edilmesi gereken bir konu olmaktadır.

Yazılım Lisans Yönetiminde İç Denetimin Rolü Nedir?

İç denetim standartlarına göre iç denetim yöneticisi bütün faaliyetlerini, kurumlara değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorunda olmaktadır. Yazılım lisans yönetimi alanlarında iç deneyim faaliyeti tarafsız ve uygun güvence sağladığında kurumlara ve özellikle de paydaşlara değer katan ve yönetişim riks yönetimi ve gerekli kontrol süreçlerinin de etkililikleri ayrıca verimliliklerinde katkıda bulunur. Kurumlarda iç denetimlerin de yazılım lisans yönetimlerinde ki süreçlerde gerekli kontrolleri yapıldığında eksikliklerinden doğacak olan risklerin azalması için gereklidir. Ayrıca optimize bir yazılım lisans yönetimleri iç denetim fonksiyonlarına bu risklerin doğru yönetildiği konusunda da her zaman için güvence vermekle beraber kurum değerlerinin de maksimize edilmesini sağlayacaktır. İç denetim fonksiyonlarında yazılım yaşam döngüsünde gerekli olan bütün kontrollerin varlığından emin olarak ve düzenli bir lisans gözden geçirmek için gerekli çalışmaları ve sonuçlarını da takip ederek risk yönetim ve iç kontrolleri sağlanmaktadır.