Kategori : Kültür

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, 13. yüzyılda Anadolu'da başlamıştır. Osmanlılar, Türkmen beyliklerinden biri olan Osmanlı Beyliği'ni kurarak Anadolu'nun farklı bölgelerini fethetmeye başladılar. Osmanlılar, Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasından da yararlanarak Rumeli'ye de girdiler. 1453 yılında, İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlılar büyük bir güç haline geldiler....