Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi

Sigortalı çalışanların emeklilik dönemlerine yönelik olarak geliştirilen BES 45 yaş altı tüm çalışanlar için zorunlu bir uygulamadır. Otomatik katılım olarak da bilinen bu sistem 1 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girdi ve otomatik olarak çalışanları bu sisteme dahil etti. Sistemin detayları hakkında online internet sayfalarından bilgi alabilirsiniz.

Sistem Nasıl İşliyor?

Zorunlu olarak çalışanları sisteme dahil eden BES işveren aracılığı ile yürütülür. İşveren her ay sisteme dahil olan çalışanı adına yapmış olduğu BES kesintisini ilgili sigorta şirketine ödemekle yükümlüdür. Çalışanların faal bir şekilde ödeme yapması gerekmiyor. Sistemin içinde yer alan çalışanların maaşından BES adı altında yüzde 3 oranında kesinti yapan işveren bunu sigorta şirketine ödeyerek sigortalının emekliliğine yönelik olarak birikim yapmasını sağlıyor.

İsteğe Bağlı BES ve Zorunlu BES Aynı Anda Devam Eder mi?

Otomatik katılım adı verilen Bireysel Emeklilik Sistemi’ne zorunlu olarak dahil olanların merak ettikleri soruların başında isteğe bağlı BES ödemesi ile zorunlu BES’in aynı anda devam edip etmeyeceği geliyor. Bazı çalışanlar özel BES ödemesi yapmış olabilir. Bu durumda olan yani mevcut BES hesabı bulunanlar isterlerse her ikisini devam ettirebilirler. Ya da zorunlu BES’i iptal ettirme haklarını kullanabilirler. Ancak zorunlu olanı iptal ettirmek için 2 ay sistemde kalmaları gerekiyor. Bu durumda olanların dikkat etmesi gereken konulardan birisi de mevcut BES’i iptal ettirdiklerinde önceki döneme ait ödemeleri de iptal olur. Bu nedenle çalışanların online internet sayfalarından bilgi almaları gerekir.