Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir enerji sistemleri arasında yer alan hibrit santraller, bir bağlantı noktası üzerinde çoklu enerji üretme modüllerinin bulunduğu üretim tesislerine verilen isimdir. Rüzgar ve güneş enerjisinin bir arada bulunduğu elektrik santrali bir hibrit santral örneğidir. Sistem bileşenleri içinde enerji depolama biçimlerinin bulunması da mümkündür. Sistem, sadece yenilenebilir enerji sistemlerinin bir arada bulunduğu bir bileşenden meydana gelebileceği gibi fosil yakıt ve yenilenebilir enerji sistemlerinin de bir arada bulunabileceği bir bileşene sahip olabilir.

Hibrit Santrallerin Kullanım Alanları

Jeotermal enerji, güneş enerjisi, hidroelektrik, depolama, biyokütle, nükleer enerji, doğal gaz gibi sistemlerin üretimi için kullanılabilen hibrit enerji santralleri sayesinde hem doğanın korunmasına yardımcı olunur hem de daha ekonomik modellerin geliştirilmesi mümkün hale gelir. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde sunduğu enerji sistemleri sayesinde sektörün öncü firmaları arasında yer alan internet sayfaları üzerindeki ilgili online markalar aracılığı ile hibrit santral bileşenlerine sahip olmak mümkündür. İster şebeke yatırımları için isterseniz de evsel tiplerdeki alanlar için tercih edebileceğiniz sistemler son derece verimli sonuçlar doğurur.

Hibrit Santrallerin Avantajları

Hem yatırımcısına hem de kullanıcısına büyük avantajlar sağlayan hibrit santral modelleri ağ kullanım optimizasyonuna sahiptir. Mevcut ağın maksimum düzeye çıkarılması için birçok bileşene sahip olan sistemler, aynı zamanda şebeke altyapı yatırımlarının da optimize edilmesini sağlar. Kırsal alanların ve coğrafi olarak ulaşılması zor olan alanların elektrik ile buluşmasını sağlayan sistemler, şebeke altyapısı yatırımlarının ertelenmesine olanak verir. Hibrit santrallerden kesintisiz enerjinin sunulabilmesi için depolama hizmetlerinden faydalanan yatırımcılar, düşük maliyetlerle maksimum fayda sağlamak için yenilenebilir enerji sistemlerine yönelir. Çevreye zararsız olan ve kısa süre içerisinde yatırım maliyetlerini üst seviyeye çıkaran sistemler, daha yaşanabilir bir dünya için fosil kaynak kullanımının noktalanmasında önemli bir işleve sahiptir.