TEOG (Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı) Nedir?

TEOG (Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı) Nedir?

TEOG Nedir

TEOG Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'dır. İlkokul çağındaki çocukları kapsayan bu sınav 6, 7 vc 8. sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır. Sınav, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıfa giden öğrencilerin birinci ve ikinci dönem olmak üzere 6 temel dersten sınava girmeleri esasına dayanır. Merkezi sistemle hesaplanan puanlar çocukların hangi liseye yerleşeceklerini belirlemektedir. Temel derslerden (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) yapılacak sınavlardan birisi merkezi olacak. Öğrenciler bu sınavlara kendi okullarında girecek. 1 ve 2.dönem sınavları her iki dönemin sonuna doğru yapılıyor. Öğrencilerin sınav puanı ile yıl sonu başarı puanı birlikte değerlendirilerek TEOG puanı hesaplanmakta.

TEOG Nasıl Yapılıyor

TEOG çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sistemine dayanan merkezi bir sınavdır. Sorular 4 seçenekli olup bir tane doğru cevap bulunmaktadır. Sınavda sorulan sorular o yılki müfredat dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Diğer sınavların aksine bu sınavda yanlış cevap doğru cevabı götürmemekte. Sınav öğrencinin eğitim gördüğü okulda yapılmakta, gözetmen öğretmenler başka okullardan gelmektedir. Mazereti sebebiyle sınava giremeyenler için mazeret sınavı yapılmaktadır. Telafisi olan bir sınavdır. Birinci sınavda istediği başarıyı sağlayamaya öğrenci ikinci dönem daha çok çalışarak istediği puanı alabilmektedir.