Avrupa Standartlarına Göre Süreç Yönetimi

Avrupa Standartlarına Göre Süreç Yönetimi

Firmaların müşterileri ile ilişkilerini güçlendirmek ve kanlarını tazelemek adına yürüttükleri süreç yönetimi politikası Avrupa Standartları dahilinde işlemektedir. Yönetim konusunda https://www.g-gsoft.com.tr/tr/cozumler/sozlesme-yonetimi/ adresi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. ISO 9000 yönetim esaslarında firmaların girdileri, çeşitli yöntemler ile çıktılara dönüştürmeleri için kaynak kullanımı ve sürdürdükleri faaliyetlerin hepsine süreç tanımı yapılmaktadır. Müşterilerin taleplerini karşılamak isteyen firmaların memnuniyet sağlamak adına karşılıklı ilişkileri iyi yönetmeleri esastır.

Süreç Yönetimi Nedir

Öncelikle bir süreç tanımı yapılmalı ve bu doğrultuda yönetim ilkeleri geliştirilmelidir. Sürecin elemanları birbirinin sebebi ve sonucu niteliğindedir. Çünkü girdiler çıktıya dönüşmektedir. İşte bu durumların planlanması, sebep ve sonuç ilişkilerinin incelenmesi, etkileşimlerin gözlenmesi işine süreç yönetimi adı verilmektedir. Firmaların bu konuda kendilerini toparlamaları, küllerinden doğmaları ve sağlam adımlar atmaları adına bu kavram Avrupa Standartlarında ele alınmaktadır. Şayet bu yönetim biçimi sağlanırsa aynı zamanda işletme yönetimi, amaçların ve hedeflerin ortaya konması, personel yönetimi ve politikaların oluşturulması sağlanacaktır. Ancak girdilerin başarılı bir şekilde çıktıya dönüştürülmesi için aşağıdaki kuralların uygulanması esastır;

  • Değişimlerin nasıl kontrol edileceği bilinmelidir.
  • Önleyici faaliyetler ve B planları geliştirilmelidir.
  • Süreç analizi iyi yapılmalıdır.
  • Kuruluşlar müşteri beklentilerini karşılamalıdır.
  • Faaliyet alanları belirlenmelidir.
  • Süreç tanımlaması doğru yapılmalıdır.
  • Sonuçlar ölçümlenebilir hale getirilmelidir.
  • Bilgiye ulaşmada her kesime gerekli eğitimler verilmeli ve malzeme tedariki sağlanmalıdır.