Kentsel Dönüşüm ve Şehirleşme İnşaat Sektöründeki Rekabeti Artırıyor

Kentsel Dönüşüm ve Şehirleşme İnşaat Sektöründeki Rekabeti Artırıyor

Kentsel Dönüşüm ve Şehirleşme

Artan şehirleşme ile birlikte dilimize giren yeni bir terim de kentsel dönüşümdür. Şehirler medeni yaşam alanlarıdır. Kentsel dönüşüm de şehirleşmenin önünü açan, medeni yaşam alanları kurmayı amaçlayan ve modern bir yaşamı destekleyen yapı, inşaat ve imar çalışmalarını kapsayan bir terimdir. Kentsel dönüşüm parktan oyun alanlarına, spor merkezlerinden yeşil alanlara kadar bir şehrin ihtiyacı olan herşeyi kapsar. Çarpık kentleşmenin olumsuz bir sonucu olarak ortaya çıkan ve alt yapısı bulunmayan gecekondu bölgelerinde hayata geçirilen kentsel dönüşüm, şehrin ortasında ortaya çıkan bu kötü yaşam koşullarını sona erdirmeyi amaçlamaktadır. Daha çok göç nedeniyle büyük kentlerde ortaya çıkan çarpık kentleşmenin önüne geçmek amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları gerek belediye firmaları gerekse özel inşaat firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir.

İnşaat Sektörü Büyüyor

Kentsel dönüşüm inşaat sektörü ile paralel büyüyen bir oluşumdur. Kentsel yaşam alanları kurmak inşaat firmalarının birincil amacıdır. Şehirleşmenin hız kazanması inşaat sektöründe ciddi bir büyümeyi beraberinde getirmiştir. Bunun neticesinde birçok inşaat firması kurulmuş, bu firmalar arasında yaşanan pozitif rekabet ise sektörün gelişmesini ve daha hızıl büyümesini sağlamıştır.