Kiracının Ev Sahibine Karşı Sorumlulukları

Kiracının Ev Sahibine Karşı Sorumlulukları

Kiracı Kimdir

Kiracı, bir gayrimenkulü belirli bir bedel karşılığı kullanma hakkı elde eden kişi ya da tüzel kişidir. Kiralanan gayrimenkul ev, çiftlik, yazlık olabileceği gibi dükkan, fabrika gibi mekanlar da olabilir. Yani kiracı kiralanan gayrimenkulü kullanan kişidir. Kiracı ile mal sahibi arasında yapılan kira sözleşmesine kontrat denir. Kontrat üzerinde kiracı ve kiraya veren kişinin hakları ve sorumlulukları, kontratın süresi açık bir şekilde belirtilmelidir.

Kiracının Sorumlulukları

Kiracı kiralamış olduğu gayrimenkulü kullanırken dikkatli kullanmalıdır. Kiracı kiralamış olduğu gayrimenkulün kullanımı esnasında ortaya çıkan zararları karşılamak zorundadır. Olağan kullanımdan kaynaklalan tamir giderleri kiracı tarafından karşılanır. Ev sahibi evini kiraya verirken bu şartları kontratta belirtmelidir. Kiracı kullanmış olduğu taşınmazın elektrik, su, doğalgaz giderlerini ödemekle sorumludur. Kapıcı ve temizlik giderlerini kiracı ödemekle yükümlüdür. Ancak asansös sistemi kurulması, dış yalıtım yapılması, dış cephenin boyanması gibi büyük giderler ev sahibinin sorumluluğunda olan giderlerdir.