Orgon Enerjisi Nedir ve Bunun Hakkındaki Görüşler

Orgon Enerjisi Nedir ve Bunun Hakkındaki Görüşler

Orgon Akümülatörü Neden Gerekliydi?

20.yüzyılın ilk çeyreğinde William Reich insanın sağlıklı olabilmesi için Orgon enerjisine ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiştir. Reich’e göre Orgon yokluğu psikolojik rahatsızlıkların, kanserin, nezlenin, iktidarsızlığın ve başta gelen tüm hastalıkların nedeniydi. Bu enerjinin bloke olması rahatsızlıkların temel nedeniydi ve Orgon orgazm sırasında yayılan ilkel kozmik bir enerjiydi. Rahatsızlıkların temel nedeni yetersiz orgazmdan kaynaklanıyordu. Bu enerjiyi atmosferden toplamaya çalıştı. Bunun üzerine bir Orgon Akümülatörü oluşturdu ve bununla hastalıkların tedavi edilebileceği dile getirdi. Elbetteki bu buluşa birçok ilaç firması karşı çıktı. Çünkü Reich akümülatörden hiçbir parasal gelir ummuyordu. Bunu halka bedavaya dağıtmayı düşünüyordu ilaçlara ihtiyaç kalmayacaktı. Amacı insanlığa, hastalıklara, felaketlere bir çözüm yolu geliştirmekti. Fakat Federal Mahkemesince bu akümülatör sahte bulunmuştu ve Reich’in ölümünün ardından kendisinin adı geçmemesine rağmen aynı sonuç modern fizik alanında Hubble Kuramı adında yayınlandı.

Reich 'in Görüşleri

Orgon akümülatörü Orgon enerjisini hapsetmek de depolamak amacıyla icat edilmiştir. Bu bir kutudur ve kutunun adı da Orak’tır. Organik maddeler Orgon enerjisini emer. Bu yüzden Orgon Akümülatörü kutu şeklinde olup bir metal ve organik maddeden oluşmuş iki tabakadan meydana gelmiştir. Bu tabakaların sayısı arttırılırsa etki güçlenir. Bir çaydanlık deneyi yapıp sonuçları gözlemleyenler de vardı. Çaydanlığa ıslak pamuk ve fasülye taneleri koymuşlardı. Bir çaydanlık Orgon Akümülatörü’nün yapıldığı gibi yapılmıştı diğeri ise normal çaydanlıktı. Akümülatör halinde olan çaydanlıktaki fasulyeler 30 cm uzunluğunda yeşil ve dik bir şekilde uzamışlardı. Diğer çaydanlıktaki fasulyeler ise 18 cm idiler ve kurumaya yüz tutmuşlardı. Bazı şeyler kanıtlanmıştı. Orgon doğadan gelen bir şeydi ve Tanrısal enerjinin de ta kendisiydi. Bu enerji mavi renkteydi. Bu yüzden de gökyüzü maviydi. Çölleşme ve iklim değişikliklerinin sebebi D.O.R enerjisiydi ve bu Orgon’un tam karşıtıydı. Bu enerji ise insanların yaptığı elektrik ve nükleer santrallerden yayılıyordu. Bu da toplumdaki stresi, anksiyeteyi ve depresyon oranını arttırıyordu. Hastalıklara ve daha da ileri giderse ölümlere yol açacaktı. Reich’e göre iki türlü Dünya dışı varlık vardı. Bir tanesi kötücül yani Orgon enerjisini Dünyadan çekmek isteyenler ötekisi ise insanlığın, Reich’in yanındaydı yani çalınan orgonu geri verme düşüncesi üzerine eğilmişlerdi. Reich’in bu görüşü Tantrik edebiyatındaki Prana 'nın arkasındaki teoriye uygun gözüküyordu. İki prana vardı. Bir tanesi Güneşten gelen pozitif Solar Prana ve ötekisi Aydan gelen Lunar Prana idi. Bu iki enerji dişil ve eril enerjileri temsil ediyordu. Birisinin fazlalığı diğerini etkileyebilirdi. Bu enerjinin en iyi alınma yolu da solunumdu. Gece sol burundan nefes almak lunar prana enerjisinin vücuda girişini arttırırdı. Bir de sushumna nefesi vardı ki bu da çok özel bir nefes alma şekliydi. Her iki burun deliğinden de aynı anda bu enerjiler alınırdı; bu nefes ölüm anında ve Güneşin tam doğduğu ve battığı anlarda yaşanırdı. Reich’in bu fikirleri çürütülmesine rağmen hala arkasında duran bir grubun da varlığı sürüyor..