SÖZLEŞME İHLALİ YAPILIRSA NE OLUR?

SÖZLEŞME İHLALİ YAPILIRSA NE OLUR?

Kişiler Arasında Sözleşme Yapılması

Türk Borçlar Kanunu kapsamı içerisinde bulunan sözleşmenin ihlali, kanunun 1. maddesinde tanımlanmıştır. Hukuki sonuç doğuran sözleşme ihlallerinde başvurabileceğiniz kanun kapsamında, hukukun temel yapısını meydana getiren muamelelerin tarafları arasında gerçekleşen hukuki işlemler ele alınır. İki tarafın bulunduğu bu davalarda icapta bulunan ve icabı kabul eden taraflar vardır. Kişilerin sözleşmeyi sona erdirme ve sözleşmenin içeriğini değiştirme özgürlüğü bulunur. Sözleşmenin resmi, sözlü veya yazılı gerçekleşip gerçekleşmediği özgürlüğü tarafların hakları arasındadır. Sözleşmenin şeklini belirleyen taraflar, bu sözleşmenin içeriğini de belirlemekte özgürlüktür. Taraflardan herhangi birinin sözleşme şartlarının birine veya birkaçına uymaması durumunda sözleşme ihlali gerçekleşir. Bu gibi durumlarda https://www.solmazlaw.com/insaat-sozlesmesi-nedir/ gibi uzmanlarla açacağınız davalar borçlar hukuku kapsamında ele alınır.

Sözleşme İhlalinin Gerçekleşmesi

Kişiler arasında sözleşme yapılıp yapılmaması özgürlüğünün yanı sıra icapta bulunan kişinin icabı kabul edecek kişiyi seçme özgürlüğü de bulunur. Bu kapsamda kanunda bazı sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalar dışındaki kişilerin seçilmesi gereklidir. Esasında 4 farklı türde ele alınan sözleşme türleri mülkiyet devri amacı güden, kullandırma ve yararlandırma amacı güden, iş görme amacı güden ve saklama amacı güden olmak üzere çeşitlendirilir. Bu türlerin her biri kendi içerisinde de alt dallara ayrılır. Örneğin; mülkiyet devri amacı güden sözleşmelerde trampa, bağışlama ve satım sözleşmesi bulunur. Kullandırma ve yararlandırma amacı güden sözleşmelerde ödünç, ariyet ve kira sözleşmesi konuları ele alınır. İş görme amacı güden sözleşmelerde eser, vekalet ve hizmet sözleşmeleri ile alınır. Saklama amacı güden sözleşmelerde ortaklık, sonuçları tesadüf ve talihe bağlı borçlar, teminat veya güvenceye alma amacı güden sözleşmeler olmak üzere çeşitlendirilir. Yapılan sözleşmelerde herhangi bir ihlal yapılması durumunda Türk Borçlar Hukuku’na göre hukuki yolları tercih ederek haklarınızı arayabilirsiniz.