Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Aşamaları

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Aşamaları

Süreç İyileştirme Aşamaları

Bir mal ya da hizmet üretmek için yapılan faaliyetler ve işlemler süreç adı altında toplanır. Bir girdinin katma değer kazanarak çıktı olarak müşteriye ulaşması farklı süreçlerin sonucunda gerçekleşir. Bir malın ya da hizmetin müşteri ihtiyaçlarına cevap veren performansa sahip olması, üretim aşamasında doğru bilgiye ulaşılması ile mümkündür. Doğru bilgiye ne kadar hızlı ve kolay ulaşılırsa performans o denli yüksek, zaman kaybı ise o oranda az olur. Süreç yönetimi ile amaçlanan üretim aşamalarında doğru bilgi ile beraber yüksek performans ve verimliliktir. İş süreci yönetimi ile ilgili bilgi almak için g-gsoft.com.tr sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Üretimin daha verimli hale getirilmesi, üretilen mal ve hizmetin pazarda rekabet gücünün yüksek ve dünya standartlarında olması için öncelikle süreçlerin net bir şekilde belirlenmesi ve tanımlanması gerekir. İkinci olarak bilgiler birinci elden toplanır, genel akış haritaları çıkarılır. Üçüncü aşamada hangi süreçlerin öncelikli olduğu belirlenir, bu süreçlerin hedefleri netleştirilir. Hedefler kuruluşun stratejileri ile uyumlu olarak belirlenmeli, sürecin analizi iyi yapılarak eksiklikler ve sorunlar net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Süreç Yönetimi ile Zaman Kayıplarına Son

İyi bir yönetim ile üretim süreçlerinde ortaya çıkan zaman kaybı sorununa çözüm getirmek mümkün. Ortaya çıkan problemlere ve eksikliklere zamanında müdahale etmek, daha kaliteli üretim için olmazsa olmazdır.