Çeviri Büroları Ne İş Yapar

Çeviri Büroları Ne İş Yapar

Tercüme Türleri

Tercüme, bir dilden başka bir dile metin veya sözün çevrilmesidir. Arapça tercüme kelimesinden Türkçeye giren bu kelimenin Türkçe karşılığı çeviridir. Çeşitli amaçlarla çeviri yapılabilir. Tercüme bürosu, çeviri ihtiyacı duyan kişilere yardımcı olmak üzere hizmet veren kuruluştur. Çeviri büroları yabancı dille ilgili sektörel ihtiyaçların giderildiği, tüm tercüme işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerdir. Akademik, hukuki, idari, tıbbi, ticari... tercüme yapılan tercüme büroları hakkında detaylı bilgi almak ve tercüme işlemlerinizi profesyonel bir şekilde halletmek için ile iletişim kurabilirsiniz.

Yeminli Tercüme Hizmeti

Yazılı ve sözlü tercüme olmak üzere iki başlık altında toplanan tercüme türlerinin alt başlıkları da vardır. Hukuki, ticari, edebi, tıbbi, akademik, teknik tercüme, web sitesi tercümesi, redaksiyon, deşifral yazılı tercüme türleridir. Sözlü tercüme türleri ise simultane ve ardıl tercüme olarak ikiye ayrılır. Tüm bu tercüme türlerinin kullanım alanları farklıdır. Tercümenin sağlıklı bir şekilde yapılması için bu alanda uzman ve deneyimli olan freelance tercümanlar ve yeminli tercümanlarca yapılması gerekir. Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş tercümelerdir. Bu tercümelerin resmi nitelik taşıması için noter tarafından yetki verilmiş tercümanlarca yapılması gerekir. Noter tarafından yeminli tercümanlık yapmak üzere başvuru yapan kişinin diploması ve dil yeterliliği değerlendirilir. Gerekli şartları sağlayan kişiye yeminli tercüman yetkisi veren noter sadece kendisine bağlı tercüman tarafından yapılan tercümeleri tasdik eder. Bir evrakın yeminli tercüme olarak kabul edilmesi için öncelikle yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olması gerekir. Tercüme edilen metnin yeminli tercümanca imzalanması ve mühürlenmesi gerekir. Bu belgede tercüme edenin adı soyadı, ıslak imzası, hedef dil ve kaynak dil bilgisi, tarih ve yer bilgisi bulunmak zorundadır. Resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemeler ve konsolosluklara sunulacak belgelerde bu şart aranır. Yeminli tercümanlara tercüme bürosu aracılığı ile ulaşmak mümkündür. sayfayı ziyaret ederek yeminli tercümanlık hizmeti alabilirsiniz.