Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

UNESCO Nedir

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Örgüt İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 16 Kasım 1945 yılında 44 ülkenin katılımı ile kurulmuştur. İlk kez Londra'da toplanan bu ülke temsilcilerinin katılımıyla kurulan örgüt üye ülkelerin iki yılda bir ödemiş oldukları aidatlarla finansal kaynak sağlamaktadır. Türkiye'de UNESCO'ya üye devletler arasında yer almaktadır. Kuruluş sözleşmesini 20 Mayıs 1946 yılında imzalayan Türkiye kuruluş sözleşmesini imzalayan ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Şu anda merkezi Paris'te bulunan örgütün üye sayısı 2012 yılında 195 ülkeye yükselmiştir.

UNESCO'nun Amacı

NESCO, bilim, kültür ve eğitim alanında gerçekleşen tüm yeniliklerden ve imkanlardan dünyada bulunan tüm insanların yararlanması için gönüllü olarak destek sağlayan bir örgüttür. İnsan hakları, özgür basın, eğitim gibi konularda herkesin eşit haklardan yararlanmasını savunan örgüt bu amaca hizmet edecek çalışmaların altına imza atmaktadır. Kültürel varlıkların korunması için çalışmalar yürüten örgüt küresel ısınma, depremle mücadele, su havzalarını ve orman kaynaklarının korunması için mücadele etmektedir. Dünyada yer alan tüm ulusların kültür ve bilim dünyasına katkısını ön plana çıkarmak için çeşitli faaliyetler yürüten UNESCO bu çalışmaları üye ülkelerle işbirliği içinde yürütmektedir.