Marka Olabilecek İşaret Ve Semboller Nedir?

Marka Olabilecek İşaret Ve Semboller Nedir?

Markaların Korunması Nedir?

Marka başvurularında en çok önem taşıyan nokta ise seçilecek olan sembollerin, işaretlerin marka olup olmayacağıdır. Buna göre ulusal ve uluslararası anlamlarda ise farklı markaların mevcut olması ve bütün toplum tarafından kabul edilmiş işaret ve sembollerin varlığı marka oluşturmada sıkıntılar yaratabilmektedir ve itirazlar ile de marka süreçleri uzayabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı da işaret ya da sembollerin marka olup olmayacağını da mutlaka incelemek gereklidir. Gerekli hizmet ve bilgiler ise marka avukatı tarafından verilmektedir. Markaların korunması hakkında marka, bir teşebbüsün mal ya da hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ya da hizmetlerinden ayırt etmesini sağlaması açısından kişi adları dahil olmak üzere şekiller, harf, sayılar, biçim, ambalajları ve sözcükler vb. gibi çizimler ile görüntülenebilen yada benzer şekillerde ifade edilen baskı sistemleri ile yayınlanan ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içermektedir. Marka avukatı ise bu alanlarda kişilere özel hizmet ve bilgileri de vermektedir.

Marka Olabilecek İşaretler Nelerdir?

İlk olarak marka isimlerine bakıldığında kişi isimleri ve sloganlar marka olabilmektedir. Seçilen kelimeler anlamlı ya da anlamsız olabilmektedir, isimler gerçek, yabancı dilde ya da anadilde olabilir, ancak anahtar nokta ise bu kelimelerin ayırt edici nitelikleri taşıyabilmesidir. Markalarda meydana gelen ya da yaşanan bütün sorunlarda ise marka avukatı ya da danışman hukuk büroları da gerekli hizmetleri vermektedir.