Kolon Kalıp Sistemleri Nedir

Kolon Kalıp Sistemleri Nedir

Duvar Kalıpları Nedir

Bu kalıplar kesit şekillerinde incelenmektedir ve düşey tahtalardan yapılıp, yüzünü dayanma ve tutma elemanı olarak yatay kuşakların kullanılması gerekmektedir. Bu aşamalarda ise dökülen bütün taze beton veya meydana gelen yanal hareketler kalıp üzerinde değişik basınçlar oluşturacaktır. Bu noktada betonlar ise taze olduklarında kalıp derinliklerine bağlı olarak zaten belirli bir basınç uygulanmaktadır ve bunlar ise hidrostatik ve dinamik beton basıncı olmaktadır. Yanal hareketler taze betonlarda bu basıncı arttıracağından dolayı yanal kuşaklar ayrı bir önem taşımaktadır. Kolon kalıplarında kullanılması gereken kuşaklar, dört köşe kesitli olarak kereste veya kalas ya da çelik lamalardan oluşmaktadır. Fakat bilinmesi gerekmektedir ki kolonlarda, kuşak çerçeve aralığı, beton basıncı ve yanal hareketler göze alınarak tabanlarda sık ve yukarıya doğru seyrekleştirerek yapılması gerekmektedir. Uygulanacak olan kuşak köşelerinden iyice birbirlerine çivilenmiş olmalı, germe çubukları ve tellerle bağlanıp sıkıştırılmalıdır. Betonarme duvarları, kalıpları zeminlere oturtulan betonarme duvar kalıpları ile ve kalıpların zeminlere oturtulmayan betonarme duvar kalıpları olarak ikiye ayırmak gerekmektedir ve bunlara da uygun destek sistemleri düşünmek gerekmektedir.

Döşeme Kalıpları Nedir

Betonarme duvar kalıpları genellikle duvar kalınlıkları ince olduklarından kolonlara göre daha kolay sağlamlanabilirler. Fakat bilinmesi gerekmektedir ki yanal devamlılıkları daha uzun oldukları için göğüsleme kalasları ve alttan yukarıya göğüslenmeleri sıklığı önem taşımaktadır. Göğüsleme kalaslarının desteklenmesinde zeminlere oturtulan bütün kalıp modellerinde sömellerde uygulanan kazıklama sistemleri uygulanmalıdır ve göğüslemeler arası olarak sıklık alt kuşaklarda daha sık olmalıdır. Taban destekleri uygulanan başlık üzerine çapraz kalaslarla sağlamlaştırılması gerekmektedir. Döşeme kalıplarında kalıplar alttan enine ve ayrıca boyuna kalaslar ile ağ şekillerinde kaburga ve göğüslemelerle taban desteklerinin üstüne oturtulması mutlaka gerekmektedir. Enleme ve boylamalar arasında olan bütün mesafeler taze betonun taşınması ve kalıp modellerinin yanal hareketlerden etkilenmesini önlemek açısından önemli olmaktadır. Kalıpların altına enlemeler 50-60 cm aralıklarında yerleşmelidir ve bunların da üzerine 80-120 cm aralıkla boylamalar yerleştirilip boylamaların altına yine yaklaşık olarak 80 ila 120 cm aralıklarında olan taban desteklerinin mutlaka konulması gerekli aşamaların başında yer almaktadır.

www.kalmak.com